Дослідження творів українських монументалістів в контексті сучасності