Дослідження творів українських монументалістів в контексті сучасності
Монументальні пам'ятки пізнього модернізму Житомира й Житомирської області

Дослідницький проект, що зосереджений на монументальному мистецтві Житомирщини 1960-1980-х років. Команда проекту прагне привернути увагу громадськості до самобутньої сторінки нашої культури та повернути до сучасного мистецького дискурсу (не лише українського, а і світового) важливі твори минулого. Двомовний веб-архів мозаїк, вітражів, скульптур та архітектурних об’єктів Житомирщини, створений за результатами дослідження Житомирського регіону, представляє неординарні здобутки українських монументалістів в контексті сучасності. 

Метою проекту є, насамперед, заохочення громадськості до критичного переосмислення історії українського мистецтва. Автори веб-архіву наполягають на необхідності перегляду спрощених точок зору на мистецькі явища та середовище радянської України. Дійсно, промоція та державна підтримка ідеологічно заангажованих творів були вкорінені в інституційній структурі радянського мистецтва. Проте багатьом українським митцям вдавалося уникати дотримання партійних постанов та директив у власній творчості. 

Процес декомунізації, розпочатий у 2015-му році, у межах якого, зокрема, знищуються об’єкти монументального мистецтва радянського періоду, гостро підняв питання про наше бачення власних історії та культури. На відміну від традиційного та зрозумілого живопису, роботи художників-монументалістів на державному рівні не визначаються як культурна спадщина. Розуміння цих творів ускладнюється, насамперед, відсутністю відповідних досліджень, які б могли стати базисом для виокремлення художньо цінних творів серед пропагандистських. На думку авторів проекту, ретельне вивчення та інформування, замість заперечення та забуття, мають бути головними засобами у визначенні культурної спадщини України.

Каталогізація та фотофіксація сучасного стану робіт місцевих художників-монументалістів є, насамперед, необхідною умовою для  їхнього дослідження. Електронний каталог об’єктів монументального мистецтва також є першим кроком до розробки системи їхнього збереження.  Протягом чотирьох місяців команда проекту на чолі з Євгеном Нікіфоровим (фотографом, автором книги Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics) працювала над визначенням місця розташування об’єктів у Житомирському регіоні, досліджувала документи міського й обласного архівів, проводила атрибуцію відомих робіт і відшукувала свідчення про вже знищені твори.

До першоджерел дослідження увійшли: протоколи засідань правління Житомирської організації Спілки художників; фотофонди Житомирської Спілки художників, обласного архіву та Житомирського краєзнавчого музею; особові справи митців, протоколи засідань Художньої ради Житомирських художньо-промислових майстерень Художнього Фонду УРСР; інтерв’ю із художниками або їхніми близькими. Атрибуція монументальних робіт Житомирщини ускладнюється фрагментарним характером описів творів у архівних документах. Через обмежений інформативний потенціал першоджерел та їхню ідеологічну упередженість, автори проекту заохочують громадськість також зробити внесок в упорядкування історії мистецтва України шляхом залучення до дослідження.

Зібрані та оброблені командою матеріали стали основою для сайту з інтерактивною мапою, який дає чітке уявлення про спектр розповсюдженості монументального мистецтва періоду модернізму на Житомирщині. Веб-архів включає об’єкти, різноманітні за формою та призначенням: від декоративного оздоблення автопавільйонів, що здійснювалося в межах державної програми благоустрою доріг, до ошатних їдалень та холів на промислових виробництвах. Він ознайомлює зі статистикою, географією та регіональними відмінностями місцевих творів. Відкритий електронний ресурс матиме велику практичну й дослідницьку цінність для різних аудиторій.

Висловлюємо подяку за співпрацю: Управлінню культури та туризму Житомирської обласної державної адміністрації, Державному архіву Житомирської області,  Житомирській обласній організації Національної спілки художників України, Архівному відділу Житомирської міської ради, Центральному державному архіву-музею літератури і мистецтва України, Житомирському краєзнавчому музею, Державній науковій архiтектурно-будiвельній бiблiотеці iмені В. Г. Заболотного.

Команда проекту:

Ініціаторка проекту — Людмила Зубко, голова ГО «Житомир, зроби голосніше!»  

Фотограф та дослідник — Євген Нікіфоров  

Куратор проекту  — Павло Гудімов 

Координаторка проекту — Ганна Білецька 

Авторка текстів та дослідниця — Поліна Байцим 

Дослідниця — Анна Орищенко